Σκοπός - Δράση του Ιδρύματος

Η ανάγκη για ψυχική έκφραση είναι μεγαλύτερη από ποτέ και αναμφισβήτητα η Μουσική, ο Χορός, το Θέατρο, οι τέχνες γενικότερα είναι τα καταλληλότερα μέσα για την ικανοποίηση των ατομικών συναισθηματικών αναγκών και για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων με πνευματική, ψυχική και ηθική καλλιέργεια.

Προώθηση της προσωπικής ανάπτυξης, εκπαίδευσης, παροχής μαθησιακών εμπειριών και κοινωνικοποίησης όλων των παιδιών.

Ο σκοπός του Ιδρύματος "ΠΕΡΙΚΛΗΣ" είναι η παροχή δωρεάν καλλιτεχνικής μόρφωσης παιδιών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και οικονομικά άπορων οικογενειών. H διοργάνωση συνεδρίων, συναυλιών, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, σεμιναρίων, διαλέξεων και οιονδήποτε άλλων εκπαιδευτικών ή άλλων εκδηλώσεων με σκοπό την καλλιτεχνική μόρφωση και καλλιέργεια των παιδιών γενικότερα.

Η προώθηση της προσωπικής ανάπτυξης, εκπαίδευσης και παροχής μαθησιακών εμπειριών οι οποίες έχουν ως στόχο την οικοδόμηση στα παιδιά αυτοεκτίμησης, αυτοπεποίθησης και καλλιτεχνικής ανάπτυξης, ως προς την ενίσχυση της ενεργής συμμετοχής σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής.

Η ιστορία του Ιδρύματος ξεκινά στις αρχές του 2013 υπό την μορφή προγράμματος δωρεάν φοίτησης παιδιών της σχολής musicNart στη Λεμεσό. Στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του προγράμματος, η σχολή είχε αναλάβει την δωρεάν φοίτηση των παιδιών. Το πρόγραμμα κρίθηκε επιτυχές όταν τον Δεκέμβριο του 2016 στο πρόγραμμα ήταν ενταγμένα 25 παιδιά. Η ανάγκη ανάπτυξης του προγράμματος τόσο Παγκύπρια όσο και σε αριθμό συμμετοχών οδήγησε στην δημιουργία ανεξάρτητου Ιδρύματος.

Επιπλέον το ίδρυμα έχει διοργανώσει εκδηλώσεις – παραστάσεις με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για την δράση του καθώς επίσης και για την προσέλκυση εθελοντών – μελών και οργανισμών.

Γίνε Εθελοντής

Εισφορές

Καλλιτεχνική Υιοθέτηση