Όραμα μας

Η προώθηση της προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης παιδιών άπορων οικογενειών και κοινωνικών ευάλωτων ομάδων, μέσω της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης με απώτερο σκοπό την οικοδόμηση αυτοεκτίμησης, αυτοπεποίθησης, καλλιτεχνικής καλλιέργειας και την ενίσχυση της ενεργής συμμετοχής τους σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής.

Σκοπός μας

Σκοπός του Ιδρύματος "ΠΕΡΙΚΛΗΣ" είναι η παροχή δωρεάν καλλιτεχνικής μόρφωσης παιδιών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και οικονομικά άπορων οικογενειών.

ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ

ΕΙΣΦΟΡΑ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΙΟΘΕΣΙΑ

Υποστηρικτές

elEL